Sammen skaber vi

Nikolaj W Reichel  nr. 5 
 5 hurtige om kandidaten:
 Nuværende kommunalbestyrelsesmedlem
 45 år, underviser, igangsætter 
 Frivillig i idrætsforeninger og lokalmiljøet  
 Gift med Katrine og sammen med 2 teenagere
 Bosat i Præstø på 20. år


5 VIGTIGE OMRÅDER JEG ARBEJDER FOR


Børn og unge styrkes til fremtiden
Mit fortsatte fokus er at der er stærk faglighed i et sammenhængende forløb for det enkelte barn fra vugge til voksen
Jeg ønsker at styrke de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i endnu højere grad. Jeg sætter barren højt: Vi skal have de sundeste børn i Danmark!


Udviklende fællesskaber for børn og unge 
Børn og unges fritidsliv skal styrkes. Vi skal udvikle de positive fællesskaber, hvor unge inspirerer hinanden. Herved opnår vi en positiv kaskadeeffekt på en langt række parametre indenfor sundhed og uddannelse. 


Udvikling og erhverv for fællesskabet og fremtiden
Med en kommende Femern forbindelse til Tyskland og store infrastrukturelle investeringer i vores område skal vi se på muligheder for kommunen og vores erhverv. Vi skal gribe de muligheder vi står med, så vi ansvarligt fortsat styrker kommunens økonomi. Herved kan vi styrke kommunens velfærdsmuskler til fremtiden. Kort sagt: Vi skal tænke ‘Jysk’.
Vi skal etablere flere grunde til bolig og erhverv. Vi skal skabe et solidt grundlag for yderligere bosætning og jobs. Det vil gavne kommunens økonomi. Det vil gavne os alle.


En Blå Kommune
Vores kystlinje er i særklasse. Vi skal fortsat udvikle vores havneområder, kystlinje og sikre spændende fritidstilbud ved vandet. Vi skal sammen styrke fortællingen om det gode liv på, i og ved vandet på Sydsjælland. I sidste ende gavner det kommunen på flere fronter. Eksempelvis kan vi ved at skele til Thisted se, at det udover de indlysende effekter af turisme, skaber yderligere bosætning og jobskabelse. 


Samskabelse er kommet for at blive.
Vores kommune står på tærsklen til årtier med muligheder for, at vi sammen skaber et endnu stærkere Sydsjælland til os og kommende generationer. Vi skal sikre dialog og samarbejde. Både internt i kommunens organisation og eksternt i forhold til borgere, erhvervs- og foreningsliv. Sammen skaber vi. Sammen når vi langt.


5 gode grunde til at stemme på personligt på mig:


Som person er jeg lyttende og vant til samarbejde.
Jeg arbejder målrettet og pragmatisk for at opnå et resultat. 
Jeg er involveret mange steder og er en igangsætter. 
For mit vedkommende er udvikling altid for fællesskabet. 
Dette er kvalifikationer og værdier, jeg tager med mig i det politiske arbejde, så vi holder retning mod et godt liv for alle borgere.


Stem personligt nummer 5 Nikolaj W Reichel, A  – Sammen skaber vi. 


Udpluk af mit arbejde som folkevalgt politiker


I denne valgperiode har jeg været medlem af kommunalbestyrelsen, i Turisme Udvikling og Erhverv, samt siddet med formandskabet for Børn Unge og Familieudvalget. Det var et udskældt område især mht. skolen. Derfor havde vi en vigtig opgave. Der skulle ro på skolen og sammen med alle omkring skolen skulle vi ændre historien og give skolevæsenet selvtilliden tilbage. 
Ved at læse avisartikler fra før 2018 og til dato fremgår det, at vi står et nyt sted. De positive historier overskygger alt andet. Sammen med ansatte, forældre og børn har vi sat nogle gode spor. Et godt udgangspunkt for i fællesskab at løse morgendagens udfordringer.


I denne periode blev jeg i starten af perioden opmærksom på en problematik omkring vores kommunes unge og et højt forbrug af alkohol som et af landets højeste. Det der overraskede os mest i den landsdækkende undersøgelse var, at det ligeledes var langt mere accepteret blandt voksne sammenlignet med andre kommuner. Jeg gik derfor proaktivt ind i arbejdet for at vende denne udvikling. Sammen med sammenslutningen ‘Drukfri Ungdom’ har jeg været med til at arbejde for en national dagsorden for en ensretning af aldersgrænsen for salg af alkohol. Derfor har jeg med mit mandat som Formand for børn Unge og Familie i Vordingborg kommune repræsenteret den kommunale vinkel i møder med Folketingets sundhedsudvalg og i snakke med folketingspolitikerne for at fremme en vigtig sag. 


Fra starten af min periode som formand for Børn Unge og Familie var jeg opmærksom på  den midlertidige og uholdbare situation omkring de eksisterende bygninger, der rummede Præstøs dagtilbud. Der skulle handles. Dette arbejde fik vi sat i gang. 
Efter en længere inddragende proces af medarbejdere, personale og lokalområdet. Kunne vi i sommeren i et enigt udvalg beslutte et meget inspirerende svanemærket byggeri med de bedste rammer for børn og voksne.