Bestyrelsen i Socialdemokratiet Vordingborg

Bestyrelsen

Kære medlemmer

På generalforsamlingen fik vi valgt nye medlemmer til bestyrelsen, så den nu ser således ud: Formand Lise Lotte Lange, Næstformand Susan Thydal, Kasserer Nicolaj Sørensen, bestyrelsesmedlemmer Lidy Walther Schøn, Elwin Sejrup, Bigman Nkunkununu, Lis Jespersen, Henriette Leithoff, Valdemar Alban, Michael Wittrock og Sia Smed.

Suppleanter Jens-Peter Hansen og Merete Steffensen. Vi glæder os over at have fået nye, friske kræfter ind – det giver altid god energi. Susan og Henriette er udpeget til at være dem der følger vores gruppe i kommunalbestyrelsen.

Vi har mange arrangementer i kalenderen som I kan se, og vi har endelig (ovenpå covid19) fået arrangeret en sangaften. Vi håber at I vil sætte kryds i kalenderen og benytte jer af muligheden for at mødes og blive klogere på verden og hinanden.

1 Juni skal vi til stemmeurnerne og vi har allerede været på gaden for at fortælle om afstemningen, og hvorfor vi som parti anbefaler et JA. Der kommer sikkert også et fællesmøde med de andre partier, men den dato er ikke fastlagt endnu. HUSK at I allerede nu kan brevstemme på Borgerservice.

Vi glæder os til igen at kunne holde en festlig 1 Maj sammen med Ø og SF – der bliver både fællessang og taler – og vejrudsigten ser lovende ud!

God fornøjelse med nyhedsbrevet 🙂

Arrangementer i kommende måned:

1 maj kl. 11- 14: 1. maj fest v STARS sammen med Enhedslisten og SF

6. Maj kl. 15-17. Fredags Café m Poul A om “Affaldssortering”

7. Maj kl. 9-11: Lørdagsmøde i Hold A Cafe + Ophæng af plakater (info i særskilt mail)

15. maj kl. 15-17: Åbent møde med forfatteren Lars Olesen, der bl.a. har skrevet bogen ”Rige børn leger bedst” Sted: Cafe den Gule Stald i Kalvehave

20. maj kl. 15-17: Fredags Café

27.-29. maj: Fransk forår i Præstø

31 maj kl 19: Sangaften med akkompagnement – vi synger Oskar Hansen. Vingevej 1, 4760 Vordingborg

Mikael Smed

Mikael Smed Borgmester

April i Vordingborg

Måneden startede med vores generalforsamling. En stor undskyldning herfra for at være syg og måtte melde afbud.

Men også en KÆMPE TAK for genvalget, som jeres Borgmesterkandidat.

I løbet af måneden har flere ting udfoldet sig, men jeg vil slå ned på to.

En af de større ting, der fortsat fylder meget, er situationen omkring de fordrevne ukrainere. Pt. har vi i kommunen kendskab til 147 ukrainere. 49 af dem er børn og unge under 18 år. 54 har fået deres opholdstilladelse og de resterende er i fuld gang.

Ukrainerne bor dels på vores velkomstcenter, dels i vores integrationsboliger og en del bor fortsat privat indkvarteret.

Mange af børnene er nu startet i skole og Hjertebjerg skole har modtaget de fleste pt. Sprogundervisning for de voksne går også så småt i gang.

Vi har afholdt et møde med over 80 deltagere, hvor foreninger, organisationer og frivillige kunne blive matchet, men også udveklse ideer og erfaringer.

De seneste uger har pressen interesseret sig meget for vores folkeskole. I næsten fire år har vi arbejdet med bæredygtigt skolevæsen. Bæredygtigt i denne forstand er ikke en klimabetegnelse, men fagligt, socialt og økonomisk.

Senest har vi undersøgt de fysiske rammer på skolerne, både indvendig og udvendig inklusive faglokalerne.

Rapporten taler sit eget tydelige sprog, der er en stor udfordring. I Socialdemokratiet vil vi gerne sikre trivsel og faglighed. Vores fokus har udgangspunkt i at alle vores børn og unge ska trives i deres tilbud og blive så gode som de kan.

Derfor går vi nu til arbejdet med åbne øjne – vi ønsker som udgangspunkt ikke at lukke matrikler, men det er en del af de samlede drøftelser.

Der er jo et ansvar for kommunens øvrige drift også, hvor vi er også er i gang med at undersøge de øvrige kommunale bygninger og havneanlæg mv.

Så hvis vi ønsker indhold i Folkeskolen, så skal vi turde tale om de ubehagelige ting også.

Og så alligevel et tredje tema – økonomien. Det ser svært ud i indeværende år. Udgiftspresset på ældreområdet er højt efter 2 Coronaår uden tilstrækkelig aktivitet. Og prognoserne for de kommende år er samlet set heller ikke så gode.

Derfor skal vi passe på vores penge og fokusere på de nødvendige ting.

Nå sikke et dystert indlæg – jeg glæder mig til at se jer 1. Maj, det bliver en dejlig dag!

Mikael

Brian Bressendorff Folketingsmedlem

Kritiske tider kræver ambitiøse svar.

Vi har længe stået i en klimakrise. Verden bliver varmere, klimaet bliver mere ekstremt og verdenshavene stiger. Nu har vi så smidt buldrende inflation, energikrise og Putins vanvittige krigshandlinger oveni. Det er skidt. Men kriserne afkræver os samtidig et svar. Hvor vil vi hen? Er det ikke nu vi skal sætte fuld turbo på den grønne omstilling…..

Jo, selvfølgelig. Derfor præsenterede vi også to ambitiøse grønne udspil i sidste uge. Udspil der trækker Danmark i en markant grønnere retning, som sikrer uafhængighed af Putins gas og som viser vejen til 70 procents målsætningen.

Udspillet indeholder både tempo på udrulningen af fjernvarme, 100% grøn gas i 2030, mere dansk eksport indenfor klima- og energiteknologi og en markant udbygning af grøn strøm. Faktisk lægger vi op til at Danmark får 35 GW havvind inden 2050. Og hvor meget er det så? Ja, det er 15 gange så meget som vi har i dag eller cirka lige så meget som hele verden havde i år 2020. Danmark skal være nettoeksportør af grøn energi, allerede i 2030.

Ambitionerne for vores land fejler ikke noget. Nu må vi så håbe at de andre partier er lige så interesserede i at tage ansvar som vi er. Samtidig skal vi kæmpe for at alle løfter deres ansvar. Det nytter ikke noget at det kun er Sydsjælland og øerne der løfter ansvaret når der skal udbygges med vind og sol. Det skal de velhavende nordsjællandske kommuner selvfølgelig også. Der ligger altså en politisk opgave med at sikre at det er hele landet der løfter det grønne ansvar

Brian

Camilla Bredegaard Regionsrådsmedlem

Regionsrådet har enstemmigt besluttet, at 1818 bliver det nye fælles nummer til akutområdet i Region Sjælland. Det betyder, at man fra den 1. oktober kun skal huske på ét nummer -1818, når man har brug for hjælp fra en lægevagt, skadestue, psykiatrisk skadestue eller anden sundhedsfaglig rådgivning.

Men det er vigtigt at understrege, at hvis der opstår livsfare, alvorlig akut skade eller sygdom, skal der fortsat ringes 112.

Overgangen til 1818 sker samtidig med, at Region Sjælland overtager hele driften af regionens lægevagt fra de Praktiserende lægers Organisation (PLO)

Vedrørende krigen i Ukraine –

Beredskabsstyrelsen sendte i april en donation af medicinsk udstyr til Ukraine med et stort bidrag fra Region Sjælland. Donationen indeholder 28 paller med blandt andet 40.000 beskyttelsesdragter, mere end 10.000 sprøjter og flere tusinde forbindinger og bandager. Donationen sker i samarbejde med de nationale myndigheder og efter en konkret forespørgsel fra Sundhedsministeriet til Region Sjælland.

Camilla

Mette Høgh Christiansen

Mette Christiansen Social og Sundhed

Politikker, budget, bæredygtigt skolevæsen og det ikke så generationsopdelte samfund…

Vi er i gang med at kigge på vores forskellige politikker, som gerne skal signalere de overordnede politiske handlinger og indhold.

I Social og Sundheds udvalget har vi 3 politikker pt; Sundhed. Pleje-omsorg og værdighed. Psykiatri og handicap. De nuværende politikker er i modsætning til tidligere forholdsvis korte og præcise (brugervenlige) og har alle underlæggende handleplaner og strategier. De nuværende politikker har også alle et vist fokus på de medborgere, der har det aller sværest. Feks dem med psykisk sygdom, som ikke selv kan bede om hjælp mfl. Fordi vi som samfund er nødt til at målrette i langt højere grad end tidligere og give hjælp, hvor der er mest behov. En vigtig pointe, der nu også flere gange er blevet sagt højt fra Christiansborg, senest af Brian Bressendorf på vores generalforsamling.

Der er udover de udvalgsrelaterede politikker, 4 tværgående politikker. Og man kunne jo mene at feks Sundhedspolitikken også skulle være tværgående eller at feks integration og psykiatri/handicap skulle hedde medborgerpolitik. Mange kunne mene mange forskellige ting. Gode ideer til vores politikker modtages snarest.

På maj mødet har vi også de årlige dialogmøder med seniorrådet, handicaprådet og udsatterådet, hvor input til politikkerne også er på dagsordenen.

Og så er budgetprocessen i gang og på skoleområdet er bæredygtigt skolevæsen som blev søsat sammen med skolebestyrelser igennem mange møder før covid-19 startede, gået ind i sin afsluttende periode. Et stort arbejde, hvor bygningsgennemgangen feks lige er blevet afleveret som en vigtig del, men dog kun en del, af denne lange proces.

Til juni skal der laves nogle aftaler for at sikre det bæredygtige skolevæsen, som vores børn har brug for. Mit fokus ligger hos vores børn, som vi skal sikre den bedst mulige skolegang og dermed de bedste muligheder for gode uddannelser og et godt liv, hvor de trives.

Vi bliver flere ældre og færre børn og der er stor brug for, at generationer i højere grad er sammen og der er også stor brug for, at vi arbejder sammen i langt højere grad disse 2 udvalgs områder imellem, så det vil jeg slå et slag for i den kommende tid.

Mette

Anders J. Andersen Klima og Teknik

Østenvinden giver liv til vindmøller

Vi får flere vindmøller på land og solceller.

I regeringens udspil “Danmark kan mere II” forstærkes klimaindsatsen, som efter krigen i Ukraine også er en forsyningsindsats. Regeringen taler om en firedobling af vedvarende energi på land: Fordobling af vindenergi og ti gange mere solenergi. Vind og sol på land er den billigste og hurtigste måde at få grøn energi.

Havvindmøller skal ifølge regeringen kunne brede sig fra hidtil 15 % til over 30 % af arealet i de danske farvande.

Derfor kommer der givetvis også mere vindenergi og solceller på land i Vordingborg Kommune. Det har vi ikke konkrete planer for, men det kan komme som følge af de nye mål. Og vi kan ligesågodt indstille os på, at vi ikke kan gennemføre den grønne omstilling uden, at det vil påvirke vores dagligdag.

Ambitionen for os socialdemokrater må være at gøre disse tre ting samtidig:

• Nå målene for grøn omstilling

• Fortsat udbygge velfærdsstaten

• Mere biodiversitet samt bevare natur- og kulturværdier

At nå disse mål er ikke let, men vi har tidligere i historien løst flere vanskelige problemer samtidig. Det må kunne lade sig gøre over tid.

Jeg tror, at vi bedst kan nå de nye mål ved, at vi handler i fælleskab. Hvordan så gør vi det? Her kan øget dialog med borgerne være et godt redskab. Det kunne være etableringen af et midlertidigt repræsentativt miljøborgerting, bruge vores Miljøråd mere, etablere partnerskab med borgere, foreninger, virksomheder og være kompensation til særligt berørte borgere

Anders

Nikolaj Reichel Uddannelse beskæftigelse

De sidste 4 måneders arbejde som formand for Uddannelse og Beskæftigelse.

På det første kommunalbestyrelsesmøde i starten af vores periode, blev jeg valgt til at repræsentere kommunerne med en post i bestyrelsen for SOSU -uddannelserne i Nykøbing F. En post jeg finder meget vigtig i lyset af rekrutteringsudfordringer og ønsket om flere unge i uddannelse.

Kort tid efter gæstede jeg Sosu-uddannelsens nye lokaler i VUC i Vordingborg, da de netop havde Åbent Hus intromøde for unge, der ville høre mere om Sosu Uddannelsernes grundforløb 1.

Desværre nåede ikke mange unge forbi, mens jeg var der. Invitationerne har været delt ud, men desværre af forskellige benspænd og andre grunde, vi ikke kender til, skulle flere gerne havde

været forbi. Det var ærgeligt. For netop i en tid hvor Vordingborg Kommune står og mangler utallige hænder indenfor velfærdsfagene er det bydende nødvendigt, at vi får kendskabet ud til alle unge. Det er super lækre forhold, som de unge studerende vil modtage undervisning i.

Netop dette grundforløb er velplanlagt med en helt særlig aftale med Vordingborg Kommune. Så undervisning er allerede fra start med en dag i praktik hver uge. Praktikdage kan falde i børnehaver, plejehjem mv.

Grundforløb 1 (GF1) er bygget op med et mindset omkring pleje-omsorg. GF1 kan ligeledes bruges i sammenhæng med andre erhvervsuddannelser. Pædagogisk Assistent, frisører mv.

Jeg har udover at være til politiske møder som Uddannelses og Bekæftigelses Udvalgsformand besøgt forskellige kommunale virksomheder og servicer og `Aktive Indsatser`. Det er for at være

proaktiv fra formandskabets side. Det er jeg som formand og Michael Seiding som næstformand som repræsentanter for udvalget. Vi er kort sagt ude med en åben dagsorden, hvor 1.prioritet er at lytte til værtens input og med god tid til at drøfte forskellige emner, der rører på sig lige her.

Jeg er ude de fleste hverdage efter arbejde. Sammen med mig deltager næstformanden, det som hans arbejde tillader. Dog har jeg hver gang en medarbejder fra forvaltningen med til at skrive referater.

Emner som vi tit bringer på banen er eksempelvis udfordringer omkring mangel på arbejdskraft, Uddannelse og ungechartret, Flere lærlinge, virksomhedskendskab Private virksomheder bringer tit forslag til samarbejdet ift. Jobcenter mv.

Ved vores besøg følger mange rundvisninger. Der er også skyllet mange kopper kaffe ned. Jeg har været i gang i de sidste 2,5 måned og jeg fortsætter indtil sommer. Alle input vil blive summeret

op i et notat, der offentliggøres til udvalget på et givent tidspunkt. Vi mangler nogle stykker endnu. Der er ingen tvivl om at mine besøg bliver godt modtaget hos alle. Det er en god måde at nå mere i dybden med de enkelte.

Her er lidt nedslag fra min besøgsrunde og aktiviteter.

Skiftesporet, TIT (Tidlig indsats) Kulturkick ved Musikskolen, Mentorerne, Åndehullet, Vordingborg Madservice, Centralvaskeriet, Pleje og Omsorg`SOSU klar`, den private virksomhed Cabelcon.

EUC og den Fri Fagskole i Vordingborg. Her er ret så indbydende rammer og faciliteter.

Vi har ligeledes deltaget i klyngemøde sammen med repræsentanter fra vores nabokommuners beskæftigelsesudvalg, hvor vi har fokus på udfordringer og potentialer i vores egn. Vi mødtes i Næstved. Det er et nyt tiltag fra Regionens side.

Vi kommer vidt omkring. Bl.a. uddannelse optager folk meget og vi får mange gode inputs. Putins krig i Ukraine fylder også. Her er det fantastisk hvordan alle byder ind i opgaven med at hjælpe

flygtninge fra en frygtelig krig.

Mandag var jeg på Vordingborg gymnasium & HF samt ZBC. Samme dag besøgte jeg gode folk hos ungdomsskolen & 10. Klasse, VUC i Vordingborg og Vordingborg Shipping.

Dagen efter var jeg hos Knudsen Extrusions i Præstø, hvor Dansk Industri ligeledes var repræsenteret.

Samme aften kunne jeg give et lille bidrag blandt mange store bidrag til Præstø Kirsebærkroens fantastisk velgørenhedsarrangement. Jeg havde opgaven at indlede aften med status på Vordingborg kommunes håndtering fremadrettet ift. kommende familier i flugt fra krigen i Ukraine qua. formandsposten for det udvalg, hvor flygtninge netop hører ind under.

Kort efter var det Kvickly i Vordingborg. Her havde jeg og næstformand Michael gode snakke med ledelsen om, hvordan de i virksomheden arbejder med unge mennesker og andre personer med en skæv start på livet, som trænger til en ekstra chance. De lykkes langt hen af vejen og har mange succeshistorier. Det var meget inspirerende. Hele måden som virksomheden tænker et socialt ansvar kan man lære meget af.

Vi har tidligere besøgt ZBC, og jeg kom tilbage for at få den rundvisning, som vi ikke nåede sidst.

Her kører man alt undervisning op mod Verdensmålene. Det er super inspirerende hvordan forskellige projekter/opgaver tænkes ind i løsninger for en bedre jordklode og fremtid. Undervisningsfaciliteter var ligeledes rigtig fine. Vi havde mange gode drøftelser, hvordan vi løfter endnu flere unge videre i uddannelsessystemet.

Har haft møde på Uddannelsesinstitutionen Absalon, hvor en del af drøftelserne også var idéudveksling til nye uddannelsesmuligheder, vi kan arbejde for at få til kommunen.

Vi var med formandskabet i Uddannelse og Beskæftigelsesudvalget på visit og rundvisning på CELF i Nykøbing F.

Det var inspirerende og vi havde gode drøftelser om uddannelse for unge, samarbejde mv.

CELF er kort sagt fantastiske uddannelsesfaciliteter med skolehjem og så skal maden tilberedt efter eksamensprøver, som smagte himmelsk også nævnes.

Vi har endnu mere med hjem i kufferten til vores videre politiske arbejde.

Et par nedslag som skal nævnes må være hele setuppet omkring ‘Skills’. Her fik vi lov til at træde ind i de aflåste gemakker, hvor en forhåbentlig kommende Danmarksmester fra Tømrermester Madsen i Bårse ( Vordingborg Kommune)træner samlinger og bindinger med 18 forskellige japanersave, fukssvanse og DeWalt ‘en mass’.

Tømrermester Madsen er netop kendt viden om som virksomheden, der har knækket koden ift. at tiltrække lærlinge. Her er op til halvdelen af de ansatte under uddannelse. Virksomhed kan i år komme op på 3. DM medalje.

17.4 udvalg for erhvervsmasterplanen.

Jeg skal også qua. formandsposten for Uddannelse og Beskæftigelses udvalget deltage i arbejdet med det politiske 17.4 arbejdsudvalg vedrørende erhverv, der skal munde ud i en række anbefalinger til strategier, indsatser mv. Vi kommer rundt til forskellige steder i kommunen. Det meste bliver faciliteret af Vordingborg Erhverv.

Vi havde bl.a. som emne kommunikation. Hvordan øger vi kendskabet til Vordingborg kommunes muligheder for virksomheder for at etablere sig, og hvordan gør vi kommandoveje og kommunikationskanaler lettere.

Næste gang besøgte vi Vattenfall, som i dagens blæsevejr kunne rapportere om væsentlige mængder strøm produceret. Vi fik en rundvisning og blev klogere på virksomheden i samme ombæring.

Fokus for mødet var vækst af grønne virksomheder og Arbejdskraft/ Uddannelse. Hvor vi sammen nåede frem til anbefalinger. Jeg fik samtidig trænet min grafiske facilitering i referatet til

senere opsamling.

Ellers har jeg haft mulighed for at bruge nogle gode konstruktive timer i selskab med Charlotte Roest (S) fra Næstved Byråd. Hun sidder ligeledes med formandsposten for lignende politiske område og qua hun bor lige få km fra Præstø, så kunne lokale emner også vendes. 🙂

Jeg takker for at du gav dig tid til at læse mit lange skriv, og jeg håber, at du har fået et lille indblik i min gerning med formandskasketten på for Uddannelse og Beskæftigelse.

Med ønske om et glædeligt forår.

Nikolaj

Marianne Vind

Marianne Vind EU-parlamentet

Kære alle

Her i EU-Parlamentet fylder krigen i Ukraine meget. Både mht. vedtagelse af sanktioner, ændring af flyruter, selvforsyning af energi osv. Men også på det menneskelige plan. Biljana fra Kroatien har kontoret lige ved siden af mig på 11. etage. Hun er virkelig meget påvirket af krigen.

For hun bliver igen og igen mindet om, da hun var teenager og mange gange sad med hendes familie og naboer i kælderen mens serberne bombede deres by.

En ting er soldater bliver påvirkede af at være i krig, men det gør civile virkelig også. Specielt børnene, for man kan jo ikke forklare det helt uforklarlige til børn.

Så krigen i Ukraine er på mange måder en del af min hverdag i Bruxelles. Her taler vi til gengæld ikke om den kommende folkeafstemning i Danmark. Faktisk tror jeg en hel del har glemt, at Danmark har et forsvarsforbehold. Vi er jo bare et lille land.

Vores forbehold kom i en tid, hvor der var udsigt til fred i verden. Muren var revet ned, den kolde krig slut og vi havde en drøm om aldrig at se det igen.

Verden har forandret sig. Meget hurtigt. Så nu skal vi til stemmeurnerne. Er det på tide, at Danmark deltager fremover, eller skal vi fortsat stå udenfor og lade andre klarer ærterne? Det er spørgsmålet, og meningerne er delte.

Jeg kan sige, at jeg har flyttet mig, med den forandrede verden. Fra at have stemt nej til Maastricht, så stemmer jeg denne gang ja til fællesskabet om forsvar, selvom jeg på en masse områder stadig er EU-skeptisk. For mig fylder solidariteten, vi kan ikke tillade os, at lade andre løse kriserne i fremtiden. Vi skal da også bidrage.

Mange hilsner

Marianne Vind