Bestyrelsen

Bestyrelsen

I bestyrelsen er vi allerede begyndt at tænke på næste Folketingsvalg. Vi har samlet en lille
fokusgruppe omkring Brian, og I har måske allerede lagt mærke til at han er mere aktiv på sociale
medier. Det får han god hjælp til af et par af vores DSU`ere. Vi vil opfordre jer til at “like” og meget
gerne kommentere, så vi kan få kendskabet til Brian ud i en større cirkel.
Som I også vil bemærke, så har vi flere arrangementer planlagt – og det er dejligt at kunne det,
efter de sidste 2 års “isolation”. Den seneste tid har vi desuden haft vores opmærksomhed på
Generalforsamlingen, som løber af stablen LØRDAG d 2 APRIL kl 9.30 – med mulighed for
morgenmad fra kl 9.00 :-

Arrangementer i kommende måned:
1 april kl 15: Fredags Cafe med Marianne Vind ang Forsvarsforbehold
2 april kl 9.30: Generalforsamling i Den Gule Stald, Kalvehave
8 april kl 15: Fredags Cafe
22 april kl 15: Fredags Cafe
24 april kl 10-12: Søndags Gåtur i Nyråd – hold øje med vores facebookside for mødested.
25 april kl 19: BRIAN & BENNY fortolker verden. Den Gule Stald (AOF)

Mikael Smed

Mikael Smed

Endnu en måned er løbet afsted, vejret har været forårsagtigt, men nu loves der vinter efter
weekenden. Det har været en travl måned. Putins diktatur har kastet lange skygger over
verden og vi har måttet arbejde hårdt på at blive klar til at hjælpe ukrainere på flugt.
Mange af jer har heldigvis budt jer til med hjælp og vi har fået et setup nu, så vi kan tage godt imod
på vores kommunale velkomstcenter på Møn Retreat. Dansk Folkehjælp er virkelig gode
medspillere og som dagene går bliver vi bedre og bedre sammen.
Vi har indlogeret ca 18 på Møn Retreat og derudover har vi kendskab til 60-70 privat indlogerede
ukrainere.
Kommunens regnskab har vi netop afleveret til revisonen. Igen et regnskab med forskellige
udsving, men der er styr på vores økonomi. Et større merforbrug på ældreområdet skyldes
Covid-19. Det kommer til at trække med ind i 2022 fordi flere borgere kræver mere hjælp, da de
ikke har kunnet træne ordentlig under nedlukningen.
Vi fortsætter den grønne dagsorden og endelig kom udmeldingen om de nye NaturNationalParker.
Ulvshale Skov er med og det betyder en fortsat udvikling af kvalitets natur, og der følger faktisk
penge med til initiativet. Nu starter Naturstyrelsen en proces for området og der kan man som
borger påvirke indretningen og mulighederne for friluftsliv, vandreture mv.
Håber vi ses til generalforsamlingen.
Mange hilsner
Mikael Smed – Borgmester

Brian Bressendorff


Det går stærkt for tiden.
For bare en måned siden startede Putin krig på Europæisk jord. Siden det har meget ændret sig.
Alle skal pludselig forholde sig til en ny virkelighed hvor forsvar fylder meget mere end vi har været
vant til.
Jeg er glad for de mange tiltag et stort set enigt folketing har vedtaget i de forgangne uger. En særlov
for Ukrainske flygtninge, så vi sikrer at de ukrainske familier hurtigst muligt får en så normal hverdag som
muligt, med skole til børnene og arbejde til forældrene (hovedsageligt mødrene).
Situationens alvor taget i betragtning, så er jeg er glad for den store opbakning på tværs af partier, til at vi gerne vil hjælpe de ukrainske flygtninge. Jeg er glad for den brede opbakning og hjælp som den danske befolkning viser overfor Ukraine. Jeg er glad for de Europæiske sanktioner der langsomt men sikkert destabiliserer Rusland og forhåbentligvis rykker til nogle magtbalancer internt i Rusland.
For mig at se tager vi som land nogle historiske, men også rigtige beslutninger. Lige nu stiller vi os på den
rigtige side i historien. Men situationen har også krævet at vi indgik en aftale om forsvaret. For mig er overskriften på denne aftale, at Danmark tydeligt skal vise hvor vi står. Der må ikke kunne sås tvivl om Danmarks engagement for et fælles forsvar. Gennem NATO og gennem EU.
Derfor, og fordi det desværre er nødvendigt i den anspændte sikkerhedspolitiske situation, hæver vi
forsvarsbudgettet. Vi kommer til at bruge markant flere penge på forsvaret for at leve op til de 2% af BNP
som NATO foreskriver og for at investere i et bedre forsvar.
Aftalen indebærer som bekendt også en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Det er der, også internt i vores eget parti, delte holdninger til. Vi kan have mange argumenter i begge retninger. For mig at se bør vi stille os selv spørgsmålet hvilke signaler et lille land bør sende, midt i den måske mest anspændte
sikkerhedspolitiske situation siden anden verdenskrig. Jeg er ikke i tvivl. Der må ikke være tvivl om
Danmarks internationale engagement og vilje til at indgå i et fælles forsvar. I dag går det fælles forsvar på to ben. Først og fremmest NATO, men også EU. Derfor bør Danmark sende det tydelige signal at vi er med i hjertet af fælles forsvar. Derfor stemmer jeg personligt ja, til at fjerne forsvarsforbeholdet den 01. juni. Selvom forsvar og krig fylder det meste lige nu sker der heldigvis også mange andre gode ting. Så lad mig lige på falderebet nævne at der nu er opnået enighed om at fjerne modregningen i ægtefællers pension pr. 01. januar 2023. Og selvfølgelig at vi lokalt kan være stolte. Vi har nemlig sikret at Ulvshale nu har titel af Naturnationalpark. Vi kan være stolte af at have et så unikt naturområde i baghaven og som Socialdemokrater være stolte af at vi går forrest i at vende den krise vores natur har stået i, i efterhånden mange år

Bedste Hilsner

Brian Bressendorff

Medlem af folketinget

Mette Høgh Christiansen

Mette Høgh Christiansen

“Det er vores frihed der står på spil….eller… skal der så stå en 28 årig og må købe
cigaretter, mens den 27 årige står bag ved og ikke må købe… regler, regler, regler….forbud
virker ikke….de må jo også købe slik…og hvad bliver det næste….formynderstaten…”
Siden sidst er det længe ventede sundhedsudspil kommet, og inden det fremkom var der mange
sundhedsfaglige personer der havde udtalt og undersøgt mange dilemmaer vedrørende bl.a.
alkohol og rygning i vores frie samfund. Disse fagpersoner tier som regel, når forslagene er
modtaget og sables ned på de sociale medier og så lader de samme personaler udviklingen stå og
falde med, om vi som politikere kan blive enige.


Jeg ser sådan på det:
• Vi ved, at rygning dræber i form af cancer, strokes og så videre.
• Vi ved, at vores børns hjerner ikke kan tåle alkohol, før de er færdigudviklede og samtidig ved
vi at i vores område der giver forældre i højere grad end andre steder lov til tidlig alkohol
debut.
• Vi ved, at i mange andre lande tager de voksne i højere grad ansvaret på sig og laver fælles
regler, fordi de ved, ligesom vi ved, at rygning og alkohol skader de unge hjerner og liv.
• Vi ved, at det virker at sætte aldersgrænser for både rygning og alkohol.
• Vi ved, at det virker at sætte priser op på det eftertragtede og at udskamme/gør det mindre
interessant, også virker.
Dernæst har jeg så også lige lært -via et foredrag om strokes (blodpropper og hjerneblødninger) –
at at 70 % af alle strokes kunne forebygges ved at undgå “luftforurening, social udsathed, rygning,
overforbrug af alkohol og utilstrækkelig fysisk aktivitet” – disse forebyggelser var det som
samfundet kunne yde, derudover var der selvfølgelig en række tiltag, man selv individuelt kunne
gøre.
Så det her er jo ikke et korstog mod bedre vidende eller fordi nogen tror de er bedre mennesker.
Det her er viden og det handler om liv, det gode liv og de kan altså finde ud af det i andre lande og
vi har tidligere kunnet ændre en del af kulturen omkring alkohol og rygning, men vi er bare ikke
nået langt nok endnu.
Så at sætte nye regler og rammer op for vores unge i forhold til en gammel kultur, synes jeg
egentlig er at give friheden retur til vores unge og til alle, der forhåbentlig kan leve et liv uden for
mange sygdomme og skader. Et liv med mere livskvalitet hilser jeg velkomment.

Bedste Hilsner

Mette Høgh Christiansen

Formand for Social og sundhedsudvalget

Anders Andersen

Anders J. Andersen

Nu har kommunalbestyrelsen vedtaget en bevarende lokalplan for Nyord By. Lokalplanen skal
sikre bygningerne, byens værdier og samtidig sikre, at man kan have en nutidig beboelse.
Det særlige ved Nyord By er den skarpt afgrænsede by mod markerne, de gamle fredede
langstrakte gårde mod byens nordlige del og de senere små tilbygninger, der virkede som
aftægtsboliger. Senere i slutningen af 1800-tallet begyndte et byggeboom: Her byggede man ikke i
det åbne land, fordi det var sparsomt med landsbrugsjord. Derfor placerede man småhusene hulter
til bulter imellem gårdene.

Det er altså egentlig noget roderi – men der er styr på rodet. Og dette er netop det charmerende
ved Nyord. Og det nyder 150.000 – 180.000 endagsturister hvert år, når de kommer til øen. De og
vi elsker den by.
Den har betydning ikke blot for Nyords beboere, for vores kommune eller for Sydsjælland: Den har
betydning for hele Danmark.
Det har været et langt sejt forløb mellem strammere og slappere om, hvordan og i hvilken
udstrækning den bevarende lokalplan skulle være. Der er nu hugget en hæl og klippet en tå
mellem de modstridende ønsker. Nyord havde en byplanvedtægt fra 1973, men den var på flere
måder forældet og kunne ikke regulere den ydre fremtræden.
Vi kan alle være stolte af slutresultatet. Lokalplanen vil både kunne beskytte og udvikle Nyord et
par generationer frem

Bedste Hilsner

Anders J. Andersen

Formand for Klima og Teknikudvalget