Kære medlemmer

Her får I første nyhedsbrev i et nyt format – vi håber at I vil tage godt imod det. Nyhedsbrevet vil fremover blive udsendt en gang om måneden – altid i løbet af den sidste uge, så I er opdaterede inden Lørdagsmødet (første lørdag i måneden)

Bestyrelsen i Socialdemokratiet Vordingborg

Nyt fra bestyrelsen

Vi har taget hul på en ny valgperiode, og i bestyrelsen har vi flere nye aktiviteter på bedding. Det hører I om hen ad vejen.

Lidy Walther Schøn, vores mangeårige bestyrelsesmedlem i både Socialdemokratiet og Folkemøde Møn – fylder 80 år d 3/3 2022. Lidy vil gerne markere dagen – og inviterer derfor til reception/åbent hus i Hold A Cafe på Rådhustorvet 11, 4760 Vordingborg. Lidy sørger for lidt til både ganen og maven og dørene er åbne fra kl 15-18 🙂

Generalforsamling 2022 er planlagt til LØRDAG d 2 APRIL kl 10-13. Invitation udsendes seperat – men sæt gerne kryds i kalenderen allede nu.

Hold A Cafeen

Aktiviteter i den kommende månede

Torsdag d 3 marts kl 15-18: Lidy Walther Schøn fylder 80 år og holder reception i Hold A Cafe.

Fredag d 4 Marts kl 15-17: Fredags Cafe

Lørdag d 5 Marts kl 9-11: Lørdagsmøde i Hold A Cafe. Ordet er frit og dagsorden laves på mødet.

Fredag d 11 Marts kl 15-17: Anders J Andersen er vært i Hold A Cafe (tema om miljø/vand)

Lørdag d 12 Marts kl 10- ca 17: Tur til Borgen med Brian Bressendorff – indbydelse er udsendt

Fredag d 18 Marts kl 15-17: Fredags Cafe

Søndag d 20 Marts kl 15-18: Medlemsmøde med Elisabeth Svane (politisk analytiker på Politiken) “Det politiske landskab foråret 2022”

Fredag d 25 Marts kl 15-17: Fredags Cafe

Søndag 27 Marts kl 10-12: Søndags Gåtur (mød op på P plads v Tyttes Pølser i Vordingborg)

Torsdag d 31 Marts kl 18-21.30: EU Debat m Marianne Vind og Nikolaj Willumsen (Møn Skole)

Mikael Smed

Mikael Smed Borgmester

Kære medlemmer.

Den nye periode er så småt ved at komme i gang. Der er flere større emner der presser sig på, men vi har en god gruppe og et fortsat godt samarbejde i den nye flertalsgruppe.

Det kan mærkes at der er kommet lidt mere ideologi i den gruppe, på hver side af os, men det styrker kommunen på sigt med flere perspektiver.

Jeg glæder mig i hvertfald til det fremadrettede arbejde.

En anden ting der har fyldt de første par måneder er hvem der skulle blive kommunens nye øverste administrative chef.

Vi har ansat en kvinde, Kristina Sloth. Hun er virkelig tillidsvækkende, dygtig og yderst skarp. Det bliver spændende at tage kommunen videre i udviklingen, sammen med hende og vores mange tusinde dygtige medarbejdere.

Selv har jeg nået en lille vinterferie i uge 7 – det var virkelig dejligt. Vi havde vores 11 mdr gamle hund med, som lærte at løbe med når vi kørte langrend. Det blev ikke sidste gang vi gjorde det.

Situationen i Ukraine er virkelig alvorlig og her i vores kommune er vi klar. Vi har boliger klar og screener pt for yderligere muligheder.

Vi ses snart til generalforsamlingen.

De bedste hilsner

Mikael Smed

Brian Bressendorff Folketinget

Krig på Europæisk jord.  

Der er igen krig i Europa og alle de Europæiske lande må forholde sig til en ny verdens situation.
Det kræver resolutte og hurtige politiske beslutninger og ikke mindst en styrkelse af NATO. 

Denne måneds nyhedsbrev skulle have handlet om flere andre spændende politiske spørgsmål. For der er mange gode diskussioner i gang og mange tanker om Danmarks retning.

Men da vi vågnede torsdag morgen så verden anderledes ud og vi måtte alle forholde os til en ny situation hvor udenrigspolitik, flygtningepolitik og forsvarspolitik pludselig er blevet noget helt andet.

Forstå mig ret. Alle andre politiske kampe fortsætter selvfølgelig. Men pludselig kom noget ind fra højre som afkrævede vores øjeblikkelige opmærksomhed. Jeg tænkte over det flere gange i løbet af torsdagen. F.eks. sad jeg til et stort anlagt møde og diskuterede manglen på chauffører indenfor både gods og persontransport, og selvom diskussionen fortsatte livligt og forslag til løsninger kom væltende fra alle sider, så hang der alligevel en skygge i rummet. En viden om at der igen var krig på europæisk jord, en viden om al den smerte og sorg som krig medfører, og ikke mindst en viden om at vi allerede torsdag aften skulle forholde os til de første sanktioner og øget militær tilstedeværelse.

Jeg kan kun fordømme den russiske invasion af et fredeligt selvstændigt land. Selvom det ikke kommer som nogen overraskelse at Putin kan finde på det så er det alligevel ufatteligt når det sker.
Når krigen igen er så tæt på så er det klart at vi igen vil opleve at forsvar og udenrigspolitik kommer til at fylde en del mere. Det giver anledning til at kigge på nogle af de politiske overvejelser og svar vi skal finde lige nu.

For det første skal vigtigheden af NATO og samarbejdet med de andre Europæiske nationer og Amerika, slås helt fast. Når Putin agerer som han gør så skal NATO stå samlet og vise at vi aldrig vil acceptere en krænkelse af et NATO land. Vi vil samlet forsvare os. Intet NATO-land skal stå alene og der skal sendes et klart signal til Putin om fællesskabets styrke.
Derfor styrker vi vores bidrag til NATO med både fly, fregat og soldater. Det er jeg glad for, for en styrkelse af NATO er en styrkelse af det danske forsvar.
Beslutningen blev hastevedtaget torsdag aften med bred tilslutning fra folketingets partier. Ja faktisk var det kun Enhedslisten og Frie Grønne der stemte imod. Jeg er glad for den brede opbakning i folketinget. I en situation som denne er det vigtigt at vi står sammen og træffer de nødvendige beslutninger.

Krigen får en række konsekvenser for os som vi alle kan mærke. F.eks. vil energipriserne stige yderligere end de allerede har gjort. Det vil lægge et enormt pres hos mange familier og øge problemerne med energipriserne som mange allerede nu slås med. Det vil blive dyrere at overleve, og for mange familier vil der ikke være råd.

Endeligt er der behov for at nævne flygtningestrømmene fra Ukraine. Danmark er klar til at tage i mod flygtninge og sikre en tryg base. Ukraine er dansk nærområde og derfor er vi også klar til at hjælpe.

Den kommende tid bliver spændende men Danmark er klar til både humanitære og militære bidrag.  

Med venlig hilsen

Brian Bressendorff

Camilla Bredegaard Regionsrådet

Igennem januar har de stående udvalg afholdt deres første møde. Her arbejdes der med udarbejdelse af kommissorium for udvalgene og indspil til ny samlet strategi for Region Sjælland -2022-2025.

Jeg er udpeget til at sidde i sygehusudvalget, inddragelsesudvalget og som næstformand i udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation.

I udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation er vi allerede i gang med store politiske emner.

Det ene område er hjemtagelsen af en del af ambulancedriften således at Region Sjælland står for 50% af driften og Falck skal stå for den anden del. Det er en kæmpe stor organisatorisk implementering og forankringsproces som udføres i samarbejde med det præhospitale center og skal være udrullet til januar 2024.

I samme udvalg har Socialdemokratiet anmodet om redegørelse for forhold omkring Flextrafik. Anmodningen tager udgangspunkt i de historier medierne har bragt angående chaufførernes arbejdsforhold med alt for lange arbejdsdage, dårlige lån og i det hele taget arbejdsforhold som ikke er værdige for nogen.
Det kan vi ikke leve med i 2022. Vi er nødt til at få kigget på, om vi som Region er med til at skabe et arbejdsmiljø, der ikke er tidssvarende? At være Chauffør for kommunernes og Regionens borgere handler om mere og andet, end bare at kunne køre en bil. Det handler også om at chaufførerne skal være udhvilede, så kan transportere vores borger sikkert fra A til B og samtidig have tid til at skabe tryghed og drage omsorg for de borgere, de kører med.

Hilsen

Camilla Aff Bredegaard

Anders J. Andersen Klima og Teknik

Klima står højt på den politiske dagsorden. Efter Ukraine er forsyningssikkerhed igen blevet tophistorie. Planlægningen af nye klima-tiltag buldrer derudaf: I den allernærmeste fremtid etableres over 400 ha med solceller i Vordingborg Kommune. Alle udlagte arealer til solceller er optaget, så nu skal vi ud at finde nye arealer, som muliggør flere solcelleanlæg.

Klintholm Havn udvikler sig hele tiden som servicehavn for vindmøllerne i Østersøen. Østersøen hører blandt de fire bedste steder i verden til vindmøller. Her blæser det meget, der er ikke langt til havbunden og der er relativt tæt til kysten, hvilket muliggør kabellægning og service fra nærliggende havne.

Vordingborg Erhvervshavn har allerede pladsmangel efter, at de grønne virksomheder Vordingborg Biofuel og Arcadia eFuels med en samlet investeringsramme på 4-6 mia. kr. nu etablerer sig. Det giver mindst 100 arbejdspladser inden for 2-3 år.

I det hele taget har Vordingborg Kommune store muligheder inden for grøn omstilling: Vi har masser af plads, prisbillige arealer og har god infrastruktur med tykke elkabler, havne, motorvej samt jernbane. Arcadia valgte Vordingborg fremfor København og Nakskov. Vi har mulighederne – lad os gribe dem.

Den nye tyske klimaminister Robert Habeck, De Grønne, er også økonominister: Klima, grøn energi og erhverv hænger nemlig sammen. Og det hænger igen sammen med uddannelse, beskæftigelse og bosætning.

Er der ikke en bagside? Ødelægger selv den mest grønne virksomhed ikke noget? Jo, naturen: Der skal indgåes kompromisser med naturhensyn. Det bliver ikke nemt. Som socialdemokrater er vi dog vant til at turde tage ansvaret og gøre det bedst opnåelige. Kloden skal reddes.

Mange Hilsner

Anders J. Andersen

Mette Høgh Christiansen

Mette H. Christiansen Social og Sundhed

Vi er kommet godt i gang i det nye udvalg, på trods af COVID-19 og dens begrænsninger. Her mener jeg,at vi f.eks. ikke lige farter ud og besøger plejecentre og bosteder i øjeblikket.

Udvalgets resortområde er som bekendt Sundhed, der dækker sundhedspleje, tandpleje, misbrugscenter, patientskoler, træning og rehabilitering. Ældre, der dækker plejecentre, hjemmepleje, aktivitetscentre, rehabilitering, hjælpemidler, vaskeri og madservice. Psykiatri og handicap, der dækker center for socialpædagogik, center for socialpsykiatri, autisme center og synscentralen.

Vi har 3 råd tilknyttet til årlig dialog; udsatterådet, handicaprådet og seniorråddet.

Den store udfordring for os alle i de kommende 4 år bliver at få det nære sundhedsvæsen til i højere grad at hænge sammen til glæde og gavn for den enkelte borger. Nøglen til dette, ligger sandsynligt i langt højere grad af forebyggelse og rehabilitering. Og en styrket sundhedslov, der kan medvirke til at samle viden og dokumentation.

Rehabilitering ser vi jo lige pt virker, idet nedlukningen og den følgende manglende bevægelse og rehabilitering, har bevirket stor øget visitation, der sammen med landsdækkende rekrutteringsproblemer, udløser problemerne i ældreplejen i øjeblikket. Det er meget bekymrende for de ældre som mister funktioner og dermed livskvalitet.

Mange Hilsner

Mette H. Christiansen

Marianne Vind

Marianne Vind Europa-Parlamentet

Torsdag d 31 Marts kl 18-21.30 på Møn Skole, Birkevænget 2, 4780 Stege

“Hvad er de hotteste emner for tiden?”

Kom og hør med.

AOF serverer et varmt måltid hvortil der serveres et glas vin, en øl eller vand for at skabe en hyggelig stemning om Hotte EU Emner. Pris 70 kr

Tilmelding skal ske til formand for AOF Østsjælland på mail jgbgeorg@hotmail.com og betaling på mobilpay 21453408 senest søndag d 27 marts 2022.

De bedste hilsner

Marianne Vind