Lise-Lotte Lange
Formand
Lise-Lotte Lange
Telefon: 31 19 68 68
E-mail: liselotte.lange@outlook.dk
Billedet viser Susan Thydal
Næstformand
Susan Thydal
Telefon: 28 95 03 65
E-mail: stnyraad@gmail.com
Billedet viser Nicolaj
Kasserer
Nicolaj Tobias Sørensen
Telefon: 20 47 67 70
E-mail: nicolajts@gmail.com
Medlemsansvarlig
Valdemar Alban
Billedet viser Michael Wittrock
Bestyrelsesmedlem
Michael Wittrock
Telefon: 21 95 06 49
E-mail: mail@michaelwittrock.dk
Billedet viser Merete Steffensen
Bestyrelsesmedlem
Merete Steffensen
Telefon: 21 62 90 35
E-mail: mest59@outlook.dk
Bestyrelsesmedlem
Sia Olander Smietana Smed
Bestyrelsesmedlem
Henriette Leithoff
Billedet viser Lidy Walther
Bestyrelsesmedlem
Lidy Walther Schøn Kibaki
Telefon: 24 80 81 12
E-mail: liva.terslev@privat.dk
Bestyrelsesmedlem
Lis Jespersen
Billedet viser Bigman
Bestyrelsesmedlem
Bigman A. Nkunkununu
Telefon: 52 60 69 83
E-mail: bigman@live.dk
Billedet viser Elvin
Bestyrelsesmedlem
Elwin Sejrup
Jens-Peter Hansen
Bestyrelsessuppleant
Jens-Peter Hansen
Telefon: 41 24 70 00
E-mail: kasserer@websyd.dk