Jeg er med nu, og vil gerne fortsætte, fordi jeg finder det store fællesskab med fokus på gensidig tillid og respekt, på samarbejde, på udvikling, på muligheder, på rollefordeling og respekt for hinanden, på rummelighed og tolerance for mangfoldigheden, så vigtigt.

Demokrati og fællesskab, hvor alle kan byde ind og alle kan være med og hvor der er plads og brug for os alle, det er det vigtigste for mig. Og jeg synes, det er spændende at være en del af en kommunalbestyrelse og til tider er det endda også sjovt 😊 når vi lander en god aftale 😊

Velfærd og gode kommunale tilbud til ældre, børn, unge og deres forældre handler for mig om at prioritere, så de svageste får den nødvendige hjælp, børnene får gode skoler og børnehaver, de syge ældre får pleje og omsorg, de unge får uddannelse og alle får gode kulturelle tilbud i fritiden.

Vi har nået meget, men vi kan hele tiden gøre ting bedre. Økonomien kommer via kloge løsninger, som f.eks. øget bosætning, gode muligheder for erhverv og nybyggeri, som f.eks. det nye rådhus, der indenfor for få år vil frigøre økonomi til f.eks. børne- eller ældreområdet.

Det aldersopdelte samfund, hvor vi har børnene i deres aldersopdelte grupper, de unge i alle deres bobler og de ældste på plejecentre, kunne jeg godt tænke mig at ændre ved. Der er utrolig mange overgange, man skal krydse og det er tit der, at vigtig viden går tabt og dermed skabes der usikkerhed. Generationer må kunne give hinanden så meget mere end nu. Vi har og kan så meget. Hvorfor så ikke prøve på at forstå hinanden, fremfor at misforstå hinanden?

Når der er valg til eksempel, tegnes forskellighederne op og danner spøgelser og tager gidsler i form af kommunale institutioner eller tiltag, som man enten vil fremme eller tilsidesætte og ligesom det betyder noget, hvordan vi taler til hinanden, så betyder det også noget, hvordan vi taler om hinanden og hinandens skole eller hinandens mad eller hinandens pleje.

Vi har brug for hinanden, og vi har brug for forståelse og accept af hinandens forskelligheder. Og vi har brug for at kommunen udvikler sig, og det kan vi kun, hvis vi arbejder positivt med.

Jeg hedder Mette Høgh Christiansen, nr. 4 på listen. Jeg er dagplejer, blå spejder, medlem af nuværende kommunalbestyrelse, formand for sundhed, senior og ældreudvalget, medlem af børn, unge og familieudvalget, social og psykiatriudvalget og Integrationsrådet, samt mormor til Ellen og Asger 😊 og næsten mormor til Fatima, Hamudi, Wessam og Lilas😊