Meningsskabende dialog med mennesker i centrum

  • Alle skal have mulighed for at skabe det liv, de ønsker: Jeg brænder for at skabe de bedste muligheder for de mest sårbare borgere i vores kommune. Det gøres ved at have større fokus på psykiatri og handicapområdet.
  • Jeg vil arbejde for at styrke det tværfaglige samarbejde i kommunen: Vi skal tænke i langsigtede løsninger med fokus på samarbejde mellem de forskellige faggrupper. Psykiatri, handicap, rusmiddelcenter og jobcenter. Her er borgeren i centrum med udgangspunkt i deres kvalifikationer og drømme.
  • Den vilde natur er vores fremtid: Vi skal i fællesskab styrke biodiversiteten, ved at sørge for, at den vilde natur har plads. På den måde sikrer vi en bæredygtig fremtid for alle.

Privat

  • Jeg er 42 år, mor til tre og bosat i Stege på Møn.
  • Jeg er ansat i socialpsykiatrien i Vordingborg Kommune.
  • Jeg interesserer mig for kunst, kultur, natur og idræt.

Stem personligt på nummer 8.