For det gode liv i Vordingborg Kommune

Mikael Smed

Et godt og sundt ældreliv

Øget livskvalitet for vores ældre medmennesker skal i centrum. Med fokus på et godt arbejdsmiljø, sikrer vi en bedre pleje og et sundere liv til glæde for både de ældre og deres pårørende.

Fokus på folkeskolen

Vi ser tegn på bedring i folkeskolen – vi er langt fra i mål, men retningen er sat. Et vigtigt pejlemærke for et samfund i balance er en god folkeskole. Sammen med forældre og medarbejdere vil vi fortsat udvikle vores fælles skole.

Mere natur og flere grønne løsninger

Elbiler og solceller, vi vil endnu mere. Gennem grønne investeringer i byggeri, skovrejsning og naturgenopretning vil vi sætte fokus på klimaudfordringerne.

Alsidigt erhverv og arbejdsmarked

Et mangfoldigt arbejdsmarked er en forudsætning for at flere får et arbejde. Et alsidigt erhvervsliv skal understøttes – det skal være endnu lettere at udvikle og starte virksomhed, med kommunen som en aktiv medspiller.

Fortsat styr på økonomien

Økonomi er en forudsætning for, at vi kan understøtte det gode liv. Derfor har vi sikret en sund økonomi og har det stadig som et vigtigt fokusområde.