Politik for mig handler om mennesker og fællesskaber. Et stærkt fællesskab har medvirket til et stærkt samfund.

Sammen har vi i Socialdemokratiet ændret samfundet og præget udviklingen, siden vores partis grundlæggelse i 1871.

De sidste fire år, har vi, med Mikael Smed i spidsen sat langsigtet udvikling i gang. Vi har blandt andet sikret, at den musiske dimension er blevet integreret i vores yngste klasser. Vi har igangsat en plan for vores idrætsfaciliteter. Vi har styrket kulturen med teaterfællesskaber. Vi har iværksat arbejdet med en plan, der skal sikre flere unge på ungdomsuddannelserne.

Vi har i samarbejde med lokale aktører sikret en turismestrategi, en plan for den grønne omstilling og en udvikling af alle vores havne.

Jeg har de sidste fire år været en del af kommunalbestyrelsen i Vordingborg. Det har været og er et spændende arbejde. Jeg er medlem af udvalget for Kultur, Idræt og Fritid, samt Turisme, Udvikling og Erhverv.

Jeg vil gerne fortsætte det gode langsigtede arbejde, vi nu har igangsat. Vi skal fortsat have politisk fokus på uddannelsesudbuddet og fastholdelse af de eksisterende i vores kommune. Et tættere samarbejde med det lokale erhvervsliv om ungdoms- og efteruddannelserne skal fremtidssikre vores unges muligheder.

Vi skal arbejde og investere langsigtet i rammerne for erhvervslivet, herunder udvikling af erhvervsklynger samt erhvervsområder.

På kultur- og fritidsområdet skal vi fastholde og udvikle det gode foreningsliv. Jeg står på mål for at skabe en kultur og fritidspolitik, der nedbryder barrierer, så alle kan deltage på lige fod overalt i fællesskabet, uanset ens baggrund eller alder.

Børn har behov for stærke fællesskaber. Det er afgørende for barnets udvikling at opleve sig som en betydningsfuld del af et forpligtende fællesskab. Barnet skal møde et trygt liv og en verden fuld af muligheder. Derfor vil Socialdemokratiet gerne styrke attraktive fritidsmiljøer, styrke kulturen og ungdomsskolen og sammen med de unge skabe rammerne for, at alle kan udfolde sine talenter.

”Politik er kunsten at gøre det umulige muligt”!

Dette vil jeg gerne forsøge at medvirke til i de næste fire år.

Fremtid i fælleskab – Dit valg, din stemme – stem personligt den 16. november!