Mere at gøre

Anders Andersen

I 2017 blev jeg valgt ind i kommunalbestyrelsen. Jeg blev formand for Arbejdsmarked- og Uddannelsesudvalget og medlem af Plan- og Teknikudvalget. 

I de sidste fire år har jeg iværksat mange forbedringer inden for arbejdsmarked og ungdomsuddannelse.

Og der er mere at gøre. Derfor genopstiller jeg.

Jeg kæmper for

  • Uddannelse til alle unge
  • Borgere på kanten af arbejdslivet
  • Mennesker med handicap
  • Mere vild natur

Ungdomsuddannelse

Alt for mange unge får ikke en uddannelse. Vi har sat en ny retning. Jeg har været i spidsen for at sætte 14 nye initiativer i gang for at få flere unge i uddannelse. Det er et langt sejt træk at vende udviklingen.

Jeg vil styrke området yderligere. Vi skal bl.a. løfte i flok: forældre, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner, boligselskaber og foreninger skal på hver deres måde sammen med kommunen, få skubbet de unge videre i livet.

Arbejdsmarked

Med åben dialog har jeg som udvalgsformand sat klemte borgere i centrum. Jeg er stolt af, at det lykkedes at skabe ro – til manges tilfredshed. Arbejdet er ikke færdigt.

Vi skal lytte mere til borgernes behov og drømme. I ligeværdigt samarbejde skal vi sammen med borgeren finde realistiske veje til uddannelse eller beskæftigelse. Ærlighed, gennemsigtighed og åbenhed om svære valg. Det er mine værdier.

Natur

Jeg vil arbejde for at få omdannet dårlig landbrugsjord til vild sammenhængende natur.

Handicap

Ligeværd og forbedring af forholdene for mennesker med handicap er mit fundament.

Som kørestolsbruger har jeg i 30 år været aktiv i handicapbevægelsen, herunder 10 år som formand for handicaprådet. Jeg gik ind i politik for at gøre endnu mere på området. Og det er også lykkedes.

Mine værdier

Jeg brænder for, at alle får lige muligheder.

Som 7-årig kom jeg ud for en traktorulykke på Møn. Siden da har jeg siddet i kørestol. Uden den socialdemokratiske velfærdsstat ville jeg ikke kunne leve det liv, som jeg gør i dag. Det er jeg taknemmelig for. Derfor kæmper jeg for, at andre også får gavn af velfærdsstaten.

Lidt om mig selv

Jeg er 59 år, jurist, gift med Ella og mine fem børnebørn kalder mig Moffe. Jeg er desuden tidligere chef i staten og handicaprådgiver for Ombudsmanden, nu mellemste førtidspension. Politik, historie, kultur og natur er mine interesseområder.

Skriv eller ring meget gerne til mig. Eller vi kan mødes.

Sammen når vi længere.​